Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Florentyna Rzemieniuk

ur. w 1929 roku w m. Boża Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017
Biogram
Nauczycielka historii w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Siedlcach, autorka opracowań historycznych. Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZSZ  oraz współzałożycielka Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Siedlcach.  Będąc członkiem Prezydium Oddziału NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze w Siedlcach, odpowiedzialna była za kontakty z branżowymi Komisjami Wojewódzkimi i prowadzenie biblioteki wydawnictw niezależnych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w manifestacjach organizowanych przez siedlecką opozycję, uczestniczyła w kolportażu wydawnictw bezdebitowych oraz zaangażowała się w prace podziemnego wydawnictwa Metrum, działającego w latach 1983-1989. Wydawnictwo publikowało jej książki i artykuły, które pisała ukrywając się pod pseudonimem Andrzej Boblewski. Z powodu prowadzonej działalności przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze, zastrzeżono jej możliwość wyjazdu za granicę. Była również inwigilowana przez osobowe źródła informacji. Stwierdzono, iż powinna być pozbawiona możliwości bezpośredniego kontaktu z młodzieżą. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej