Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Banaś Marian

Marian Banaś

ur. w 1955 roku w m. Piekielnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Jako student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1976-81 współzałożyciel i działacz Akcji na Rzecz Niepodległości. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych, m. in. pisma Komitetu Obrony Robotników „Robotnik”. Związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności, a następnie Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Konfederacją Polski Niepodległej. 
Od jesieni 1980 r. referent prawny w Sekcji Interwencji Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a następnie Zarządu Regionu małopolskiej „Solidarności”. Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” Pracowników Etatowych Zarządu Regionu. Związany z Ruchem Młodej Polski. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 17 grudnia 1981 r. zatrzymany w związku z działalnością Akcji na Rzecz Niepodległości i internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Rzeszowie – Załężu oraz Kielcach – Piaskach. W związku z oskarżeniem o organizowanie nielegalnych zebrań oraz kolportaż ulotek tymczasowo aresztowany. W dniu 5 lutego 1982 r. wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich oraz Kłodzku. Zwolniony w dniu 30 listopada 1982 r. po uzyskaniu przerwy w odbywaniu kary (ostatecznie resztę kary darowano na mocy aktu łaski Rady Państwa). Jednocześnie usunięty z aplikacji sędziowskiej. 
Współzałożyciel powołanego w dniu 22 kwietnia 1984 r. Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania związanego z podziemnymi strukturami małopolskiej „Solidarności”. W latach 1984-87 redaktor naczelny podziemnego pisma „Homo Homini”, wydawanego przez Komitet. 
W 1985 r. współzałożyciel wywodzącej się z KPN Polskiej Partii Niepodległościowej. W latach 1985-89 członek Prezydium Rady Naczelnej oraz przewodniczący Okręgu Południowego w Krakowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN