Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiatrowski Mirosław

Mirosław Jakub Wiatrowski

ur. w 1955 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
W latach 1982-1989 był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie Kalisza. Tworzył i kolportował ulotki o treści „antypaństwowej”. W latach 1982-1989 zaangażowany był również w działalność Duszpasterstwa Rolników przy oo. Jezuitów w Kaliszu. Propagował wśród rolników potrzebę manifestowania sprzeciwu wobec władzy poprzez odmowę przyjmowania nakazów podatkowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN