Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiatrowski Mirosław
Mirosław Jakub Wiatrowski
ur. w 1955 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020

Biogram

W latach 1982-1989 był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie Kalisza. Tworzył i kolportował ulotki o treści „antypaństwowej”. W latach 1982-1989 zaangażowany był również w działalność Duszpasterstwa Rolników przy oo. Jezuitów w Kaliszu. Propagował wśród rolników potrzebę manifestowania sprzeciwu wobec władzy poprzez odmowę przyjmowania nakazów podatkowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN