Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oczak Aleksander

Aleksander Oczak

ur. w 1948 roku w m. Dzierzkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 210/2018
Biogram
Aleksander Oczak był członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku od września 1980 r. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej od lutego 1981 r. Uczestniczył w strajku w FŁT w dniach 13-17 grudnia 1981 r. Jako członek Komitetu Strajkowego był odpowiedzialny za straż strajkową. Po pacyfikacji strajku został zwolniony z pracy i ukrywał się. W okresie od stycznia do listopada 1982 r. zajmował się składaniem „Tygodnika Mazowsze” w Warszawie. Ujawnił się po powrocie do Kraśnika w dniu 3 listopada 1982 r. Przez kilka miesięcy objęty obowiązkiem meldowania się na komisariacie i zakazem opuszczenia miejsca zamieszkania. Był też kilkukrotnie zatrzymywany. Od grudnia 1982 r. do lipca 1984 r. związany ze środowiskami podziemnej „Solidarności” w Kraśniku i Warszawie. Był współzałożycielem, redaktorem i drukarzem „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Kraśnickiej” oraz drukarzem pisma „Solidarność Narodu”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności