Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karsznia Krystyna

Krystyna Stefania Karsznia

ur. w 1948 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pani Krystyna Stefania Karsznia – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Upałtach od 13.12.1981 r. prowadziła działalność opozycyjną, która polegała na kolportażu wydawnictw opozycyjnych wśród pracowników szkoły oraz nauczycieli w Giżycku. Za prowadzoną działalność Pani Krystyna Stefania Karsznia została tymczasowo aresztowana 17.05.1983 r., była wielokrotnie przesłuchiwana, a w jej mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie. Została zwolniona 30.05.1983 r., a na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983 r. sprawę umorzono. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej