Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Święcicki Bogusław

Bogusław Józef Święcicki

ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Bogusław Święcicki w okresie wrzesień–październik 1980 r. był współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego i Komitetu Gotowości Strajkowej, a od 1981 r. przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Łódzkiej, gdzie współtworzył i wydawał niezależny biuletyn „Jeż”. Brał udział w przygotowaniu akcji protestacyjnych, m.in. strajków studentów łódzkich uczelni w styczniu i lutym 1981 r. Uczestniczył w delegacjach Międzyuczelnianego Komitetu Porozumiewawczego, mających na celu przedstawienie studentom z innych miast postulatów strajkowych. Był delegatem NZS PŁ na I zjazd krajowy zrzeszenia, współorganizował bibliotekę i kiermasz niezależnych wydawnictw na PŁ oraz wystawę fotograficzną ze strajku łódzkich uczelni w styczniu i lutym 1981 r. Zaangażował się w działalność Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom, a następnie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele oo. jezuitów w Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie: