Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Papis Marian

Marian Papis

ur. w 1933 roku w m. Nieznamierowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Marian Papis był pracownikiem Stowarzyszenia PAX w Łodzi odpowiedzialnym za współpracę z księżmi diecezji łódzkiej oraz redaktorem „Słowa Powszechnego”. W 1973 r., po ukazaniu się na łamach „Wrocławskiego Tygodnika Kulturalnego” artykułu jego autorstwa poświęconego Stanisławowi Sojczyńskiemu ps. „Warszyc”, został poddany wielogodzinnemu przesłuchaniu, a w 1975 r. pozbawiony możliwości awansu na kierownika oddziału PAX w Skierniewicach. We wrześniu 1980 r. współtworzył komórkę NSZZ „Solidarność” przy łódzkiej redakcji „Słowa Powszechnego" i nawiązał kontakty z działaczami lokalnej opozycji. W październiku 1981 r. przyczynił się do rozwiązania Frontu Jedności Narodu w Łodzi, gdzie reprezentował Zarząd Związku Dziennikarzy Polskich. Od 13 do 23 grudnia 1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy. Po stanie wojennym publikował teksty w prasie podziemnej, m.in. w „Głosie” i piśmie „Prześwit”, które kolportował oraz organizował pomoc dla zwolnionych z pracy dziennikarzy. W latach 1983-1985 zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele oo. jezuitów w Łodzi. Od 1979 r. do 1989 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Golicka-Jabłońska, „Ojciec Stefan SJ”, Łódź 2006
    • M. Zapolska-Downar, „Senior twórczej aktywności Marian Papis”, „Kronika Miasta Łodzi” 2014 nr 3(67)
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN