Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymański Jan

Jan Mieczysław Szymański

ur. w 1940 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Jan Szymański (1940-2019) pracował jako kierownik pracowni w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w WSK „PZL - Mielec”. Od 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL - Mielec”, powołany został na członka Związkowej Rady Nadzorczej w tym przedsiębiorstwie. Współorganizator strajków i akcji protestacyjnych w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Rzeszowie. Od 13.12.1981 r. do 12.02.1982 r. osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa. Po opuszczeniu ośrodka internowania włączył się w akcję udzielania pomocy pracownikom WSK w Mielcu zwolnionym z pracy za udział w strajku w dn. 13.05.1982 r. Brał czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne. Zaangażowany w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej, m.in. był prezesem KIK w Mielcu. Inicjator powołania Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mielcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN