Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogdan Pietruszka
ur. w 1935 roku w m. Końskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2018

Biogram

Bogdan Pietruszka kolportował w latach siedemdziesiątych literaturę bezdebitową. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej, był autorem koncepcji Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, następnie włączył się w działalność Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców Grudzień 1970 (odsłoniętego 16 grudnia 1980 r. przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej). We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komisji Wydziałowej „Solidarności”, oraz członkiem Komisji Zakładowej. W październiku 1982 r. uczestniczył w strajku w SG przeciwko delegalizacji „Solidarności”. 
Autor projektów prac o tematyce patriotycznej (związanych m.in. z rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego, Katyniem, genealogią Orła Białego) stanowiących wyposażenie wnętrza kościoła św. Brygidy w Gdańsku. W sierpniu 1988 r. uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków