Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kiełpiński Marceli
Marceli Edmund Kiełpiński
ur. w 1945 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Został internowany 19 grudnia 1981 r. za działalność w Komitecie Zakładowym NSZZ „Solidarność” przy Wielkopolskich Zakładach Obuwia „Polonia” w Gnieźnie, oraz za udział w nielegalnym zebraniu członków „Solidarności” ww. zakładu po ogłoszeniu stanu wojennego. Był osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, skąd został zwolniony 29 kwietnia 1982 r. Ponadto w latach 1982-1983 jako były internowany i działacz „Solidarności” był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał swojej działalności opozycyjnej, kontaktował się z byłymi działaczami „Solidarności”, nosił plakietkę „Solidarność” i kolportował ulotki na terenie zakładu pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN