Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polcyn Roman

Roman Krzysztof Polcyn

ur. w 1953 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Roman Polcyn był pracownikiem Zarządu Portu Gdańsk gdzie należał do NSZZ „Solidarność” od momentu powstania związku w sierpniu 1980 r. Działalności związkowej nie zawiesił w momencie wprowadzenia w dniu 13.12.1981 r. stanu wojennego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wchodził w skład zakonspirowanych struktur NSZZ „S” zajmując się m. in. redagowaniem, drukowaniem i rozpowszechnianiem materiałów bezdebitowych. 
W lipcu oraz od września do listopada 1982 r. ukrywał w swoim mieszkaniu poszukiwanego listem gończym za działalność opozycyjną Mariana Leszka Świtka. 
W dniach 02.12.1982 r. oraz 11.12.1982 r. funkcjonariusze KWMO w Gdańsku dokonali przeszukania w miejscu jego zamieszkania. Rewizja w dniu 11.12.1982 r. zakończyła się zatrzymaniem Romana Polcyna. Dnia 13.12.1982 r. zastosowano wobec niego areszt tymczasowy i osadzono w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Prokuratura Marynarki wojennej wszczęła przeciwko niemu śledztwo w związku z działalnością w zakonspirowanych strukturach „S”. 
Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 31.10.1983 r. Roman Polcyn został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności za ukrywanie Mariana Świtka zaś na mocy ustawy o amnestii umorzono postępowanie w zakresie sporządzania i kolportażu ulotek. Na poczet kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania i nakazano zwolnić z aresztu. Areszt Śledczy w Gdańsku opuścił w dniu 02.11.1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej