Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pietrzak Stanisław

Stanisław Kazimierz Pietrzak

ur. w 1943 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych w Wieluniu, gdzie wchodził w skład Komisji Zakładowej i był członkiem Rady Pracowniczej. W miejscu pracy inicjował strajki oraz publicznie krytykował władze PRL, partię i dyrekcję zakładu. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a następnie - od 6 stycznia 1982 r. - w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, w którym przebywał do 29 stycznia 1982 r. 
W latach 1982-1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa; od 1982 r. do 1984 r. był pozbawiony możliwości wyjazdu za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN