Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Naze Waldemar
Waldemar Wojciech Naze
ur. w 1940 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Waldemar Wojciech Naze od listopada 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty, gdzie w 1981 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Do 1989 r. kolportował ulotki, książki, znaczki i kartki okolicznościowe oraz prasę podziemną, w tym „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Łodzi”, „Gotowość”, „Jesteśmy”, „Solidarność Walczącą”. Możliwości, jakie dawał mu wykonywany zawód (chirurg w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi) wykorzystywał w celu udzielania pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej, m.in. poprzez wystawianie im zwolnień lekarskich w przypadku zagrożenia zwolnieniem z pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

A. Terlecki, "Moja KPN", Łódź 2011