Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maj Bronisław

Bronisław Ignacy Maj

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Będąc studentem filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 r. związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowany w niezależną działalność kulturalną. Jeden z inicjatorów powstania Teatru KTO, na którego potrzeby pisał scenariusze przedstawień, a także występował jako aktor. W 1981 r. w redakcji pisma „Student”. 
Będąc od 1979 r. pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego publikował teksty w drugoobiegowym piśmie „Znak” oraz ukazującym się na emigracji „Pulsie”. W latach 1983 – 89 członek redakcji niezależnego pisma opiniotwórczego „Arka”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności