Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Wechmann

ur. w 1927 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016
Biogram
Po II wojnie światowej zaangażował się w ruch harcerski. W latach 1950–1952 był członkiem konspiracyjnej organizacji powstałej z kręgu „Zastępu Wilków” V hufca ZHP w Poznaniu. Za swoją działalność został aresztowany 9.09.1952 r. Na mocy wyroku Wojskowego Sadu Rejonowego w Poznaniu z 23.01.1953 r. został skazany na karę 7 lat więzienia oraz 3 lat utraty praw publicznych. Zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary więzienia z dniem 8.02.1955 r. Uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956 r. Od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni „Labormed Polamed” w Poznaniu. Działał w niej aktywnie do czasu pójścia na emeryturę. W 1981 r. był w redakcji niezależnego pisma „Harcerska Kuźnia”. W stanie wojennym po 13.12.1981 r. działał w strukturach konspiracyjnych na rzecz internowanych oraz ich rodzin, kolportował wydawnictwa niezależne, uczestniczył w manifestacjach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków