Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Strachota

ur. w 1954 roku w m. Garwolin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Jan Strachota był współzałożycielem i aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" na terenie KWK "Knurów" w Knurowie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej oraz zasiadał w Komisji Rewizyjnej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego na wniosek KWMO w Knurowie Pan Jan Strachota został internowany w dniu 14 XII 1981 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz Kokotku. Zwolniony w dniu 29 IV 1982 r. na podstawie decyzji nr 873/82 o uchyleniu internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN