Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dudek Maciej

Maciej Ryszard Dudek

ur. w 1955 roku w m. Wieliczka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Będąc doktorantem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w latach 1980-81 zaangażowany w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek Komitetu Założycielskiego NZS AGH, zaś podczas strajków studenckich w lutym 1981 r. kierował komitetem strajkowym AGH oraz wchodził w skład Tymczasowego Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego krakowskich uczelni.
Po wprowadzeniu stanu wojennego związany z podziemnymi strukturami NZS. Ponadto drukarz podziemnej „Kroniki Małopolskiej” oraz kolporter wydawnictw drugoobiegowych. W latach 1983-85 czynny w próbach tworzenia niezależnego radia. W 1986 r. współpracownik niezależnego „Biuletynu Podhalańskiego”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków