Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gojdź Mirosław

Mirosław Gojdź

ur. w 1962 roku w m. Lubawka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Był zaangażowany w działalność opozycyjną od 1980 r. W dniach 27 sierpień -1 wrzesień 1980 r. wziął udział w strajku okupacyjnym na Szybie Ruda Zachodnia w Zakładach Górniczych Ruda, był szefem straży strajkowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej Solidarności w Zakładzie Robót Górniczych Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. Od 1983 r. współpracował z Solidarnością Walczącą. W dniu 31 sierpnia 1983 r. zorganizował manifestację w Lubinie, za co został we wrześniu 1983 r. został skazany na karę grzywny. W latach 1983-1987 kolportował ulotki i niezależne wydawnictwa na terenie Lubina oraz organizował pokazy filmów. W lipcu 1987 r. wyjechał na emigrację do Grecji, gdzie m.in. organizował pomoc dla Polaków i brał udział w manifestacjach w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz za uwolnieniem Kornela Morawieckiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej