Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Chrupek

ur. w 1936 roku w m. Brzóza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014
Biogram
Był aktywnie zaangażowany w działalność  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie. Brał udział w druku pisma Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „Głos Wolnego Taksówkarza” oraz kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Podziemny”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS” oraz druków wydawnictwa NOW-a). W latach 1984-1989 współpracował z Grupą Polityczną „Wola”, uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, opiekował się sztandarem NSZZ „Solidarność” Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. W 1989 r. organizował, a następnie zasiadał, jako członek, w Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym. W latach 1982-1989 był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w związku z prowadzoną działalnością niepodległościową.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN