Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaucz Grzegorz

Grzegorz Marek Kaucz

ur. w 1930 roku w m. Mileszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Pan Grzegorz Marek Kaucz, jako lekarz psychiatra, pracował w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Olsztynie. W latach 1980 – 1981 był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność” oraz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w Olsztynie. Od stycznia 1984 r. systematycznie gromadził i przechowywał nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ ,,Solidarność” z terenu całej Polski, głównie z regionu Warmińsko – Mazurskiego i Dolnego Śląska. Były to między innymi koperty zawierające treści nawołujące do sprzeciwu wobec sojuszu PRL z ZSRR, broszury pt. ,,Solidarność” wydawnictwa ,,Słowo”, kasety z nagranymi audycjami Radia ,,Solidarność” 
i audycjami rozgłośni radiowych krajów zachodnich a także komentarze polityczne dotyczące Zbrodni Katyńskiej. W dniu 11 września 1985 r. SB dokonała przeszukania mieszkania pana Grzegorza Marka Kaucza. Tego samego dnia został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Olsztynie w związku z tym, iż w okresie 
od października 1984 r. do 10 września 1985 r. kolportował nielegalne wydawnictwa. Wyszedł na wolność w dniu 17 grudnia 1985 r. na mocy postanowienia o zmianie środka zapobiegawczego Sądu Rejonowego w Olsztynie. 2 października 1986 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 17 lipca 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Górska-Klepacka, ,,SB na tropach Solidarności", Olsztyn 2007.
    • ,,NSZZ ,,Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski", oprac. Renata Gieszczyńska [w],,NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska Środkowo-Wschodnia", red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • W. Gieszczyński, ,,Od narodzin ,,Solidarności" do Trzeciej Rzeczypospolitej . Przemiany społeczno- polityczne w województwie olsztyńskim (1980- 1989)”, Olsztyn 2011.
    • Z. Złakowski, ,,Solidarność olsztyńska w latach 1981-1989. Opisanie faktów", Olsztyn 2020.