Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Morawiec - Węgrzyn Elżbieta

Elżbieta Agnieszka Morawiec - Węgrzyn

ur. w 1940 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu, Teatru Studio w Warszawie, Starego Teatru w Krakowie oraz Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a także krytyk teatralny, m. in. w „Życiu Literackim”
Od jesieni 1980 r. zaangażowana w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w krakowskim środowisku dziennikarskim, wchodząc w skład Międzyredakcyjnego Komitetu Założycielskiego, w związku z czym została usunięta z redakcji „Życia Literackiego.”
W latach 1982-89 animatorka kultury niezależnej w Krakowie. Organizatorka niezależnych spektakli teatralnych w krakowskich kościołach. Wchodziła w skład redakcji drugoobiegowego „Miesięcznika Małopolskiego”, współpracowała też z „Arką”, „Kulturą Niezależną” i „Światem”. Czynna przy organizacji kolportażu „Biuletynu Małopolskiego” i „Świata”. 
Będąc zaangażowaną w organizację oficjalnych wydarzeń kulturalnych starała się włączyć w ich program treści o charakterze opozycyjnym, np. podczas Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w 1983 r. Sygnatariuszka petycji do władz z 28 października 1984 r., wysłanej po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, w której domagano się zaprzestania łamania prawa oraz wszczęcia postępowania przeciwko winnym tej zbrodni.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN