Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sumińska Grażyna
Grażyna Teresa Sumińska
ur. w 1957 roku w m. Rydzynki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Grażyna Sumińska działała w NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi oraz w Konfederacji Polski Niepodległej, której strukturę organizowała na terenie MPK. 14.12.1981 r. weszła w skład komitetu strajkowego w Zajezdni Chocianowice. 5.05.1982 r. prowadziła tramwaj z namalowanymi hasłami: „Solidarność”, „Uwolnić politycznych” i symbolem Polski Walczącej, co stało się bezpośrednią przyczyną jej internowania 8.05.1982 r. Została osadzona w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, gdzie przebywała do 6.07.1982 r. 
Po zwolnieniu kontynuowała działalność opozycyjną, angażując się m.in. w rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw i ulotek, organizowanie sieci kolportażu oraz druk bezdebitu pt. „Droga”. W latach 1982–1988 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN