Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Grzegorz Niedlich

ur. w 1967 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Piotr Niedlich, od 1984 r. był członkiem młodzieżowej grupy "Solidarność-Brzask", współpracującej z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ "Solidarność" w Toruniu, zajmującej się kolportażem nielegalnej prasy i książek w toruńskich zakładach pracy oraz drukiem ulotek z "solidarnościowymi" hasłami. Współpracował z toruńskim podziemnym "Wydawnictwem Kwadrat" oraz zajmował się drukiem pisma nielegalnej oragnizacji "Solidarność Walcząca".
W 1987 r. był jednym z twórców i przywódcą Ruchu "Wolność i Pokój" w Toruniu oraz redaktorem naczelnym i technicznym, a także autorem tektów wydawanego przez Ruch, pisma "Impuls".
Odmówił odbycia służby wojskowej i zaangażował się w obronę osób odmawiających odbycia służby wojskowej, w tym występował w sprawach ludzi przebywających w więzieniu za odmowę służby.
W maju 1988 r. zajmował się dostarczaniem prowiantu i sprzętu poligraficznego do Stoczni Gdańskiej w czasie trwania strajku.
W tym samym roku zorganizował w centrum Torunia sprzedaż bezdebitowych wydawnictw oraz demonstrację w rocznicę wprawadzenia stanu wojennego w Polsce. W 1989 r. został członkeim Komitetu Obywatelskiego NSZZ "Solidarność" w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 3: Polska północna, red. Ł. Kamiński i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN