Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dziewońska Maria
Maria Dziewońska
ur. w 1924 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

Od grudnia 1981 r. do końca czerwca 1989 r. prowadziła aktywną działalność w Grupach Oporu „Solidarni”. Współpracowała z drukarnią Oficyny Wydawniczej „Rytm”, mieszczącą się w domu Bolesława Jabłońskiego w Otrębusach. Od 1982 r. brała udział w kolportażu druków wydawnictwa. W latach 1983-1989 w swoim domu w Otrębusach prowadziła tzw. czarną skrzynkę, czyli awaryjny magazyn papieru i niezbędnych materiałów poligraficznych w celu zabezpieczenia ciągłości pracy w przypadku likwidacji drukarni „Rytmu” przez Służbę Bezpieczeństwa. Od lipca 1982 r. przyjmowała i przechowywała część zagranicznych transportów z materiałami drukarskimi przed ich dalszą dystrybucją. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Janusz Przemysław Ramotowski „Przem”, Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013