Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Wojciech Skupiński

ur. w 1970 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
W połowie lat 80. był uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Warszawie w tym czasie włączył się aktywnie w działalność opozycyjną. Kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki na terenie warszawskich zakładów pracy, uczestniczył w malowaniu napisów na murach (Federacja Młodzieży Walczącej), brał udział w licznych demonstracjach i uroczystościach patriotycznych. 
W 1987 r. nawiązał współpracę z Solidarnością Walczącą i Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym „Solidarność” w Hucie Warszawa. 3 marca 1988 r. został zatrzymany w trakcie kolportażu ulotek i próby zorganizowania nielegalnej manifestacji w pobliżu Huty Warszawa (akcja zorganizowana wraz z Grzegorzem Ilką, Piotrem Ikonowiczem z PPS). Zatrzymano go na 48 godzin, a następnie ukarano grzywną w przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Żoliborz. Dodatkowo w ramach represji zastrzeżono mu na rok możliwość wyjazdów zagranicznych.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej