Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Józef Wcisło

ur. w 1965 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Krzysztof Wcisło, uczeń trzeciej klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W styczniu 1982 r. zaangażował się w działalność nielegalnej organizacji młodzieżowej, która zajmowała się wspieraniem działań opozycyjnych na znak protestu przeciwko polityce władz PRL polegającej na wprowadzeniu stanu wojennego, związanych z tym represji oraz zawieszeniu działalności NSZZ „Solidarność”. Krzysztof Wcisło brał udział w wytwarzaniu oraz kolportażu konspiracyjnie drukowanych ulotek nawołujących do palenia na znak protestu każdego 13 dnia miesiąca świeczek w oknach mieszkań, informujących 
o nadawaniu audycji tzw. radia „Solidarność”, apelu „Do młodzieży szkół Trójmiasta”. Ponadto na murach budynków umieszczał na murach napisy „precz z reżimem”, zrywał flagi państwowe i przyozdabiał 
je kirem. Za powyższą działalność został zatrzymany w dniu 12 maja 1982 r., a następnego dnia tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Został zwolniony z aresztu w dniu 
4 sierpnia 1982 r. i oddany pod dozór MO. Akt oskarżenia sporządziła Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni w dniu 18 lutego 1983 r. Sprawa toczyła się przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku, który ostatecznie postępowanie umorzył w dniu 4 sierpnia 1983 r. na mocy ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN