Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pajurek Tadeusz

Tadeusz Pajurek

ur. w 1955 roku w m. Chrząchówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
W czasie studiów na KUL w Lublinie zaangażował się w działalność opozycyjno-niepodległościową. Prowadził, w stosunku do niektórych cudzoziemców studiujących na uczelniach lubelskich, działania mające na celu zainteresowanie ich ruchem opozycyjnym. Z tego powodu został objęty zainteresowaniem SB. Od 5.03.1982 r. był kapelanem więziennym w Hrubieszowie, gdzie od lutego 1982 r. byli osadzeni i więzieni działacze „Solidarności”. W 1983 r. został usunięty z funkcji kapelana w ZK w Hrubieszowie za ułatwianie więźniom kontaktu z osobami pozostającymi na wolności. Ksiądz Tadeusz Pajurek przenosił w walizce, zawinięte w szaty liturgiczne, listy, grypsy, koperty poczty więziennej i inne pamiątki od osadzonych. Przeniósł też list do papieża Jana Pawła II od internowanych napisany na prześcieradle więziennym. Osadzonym dostarczał z kolei wydawnictwa i prasę niezależną, obrazki religijne, nawet slajdy i rzutnik, a w wygłaszanych kazaniach wspierał ich informacjami ze świata zewnętrznego. Ułatwiał również internowanym kontakt z rodzinami, przyjmując przyjezdnych na nocleg w swoim mieszkaniu na plebanii w Hrubieszowie oraz organizując sieć kwater prywatnych. Organizował także dary dla więźniów. Pomocą księdzu kapelanowi służyła młodzież oazowa, którą się opiekował i dla której organizował rekolekcje oazowe w Józefowie. W latach 1984-1985 współorganizował także pielgrzymki działaczy „Solidarności” Rolników Indywidualnych z pow. hrubieszowskiego do Częstochowy. Zaangażowany był również w opiekę duszpasterską i wsparcie dla akcji „Wakacje z Bogiem”, „podziemnych” kolonii organizowanych przez działaczy NSZZ „Solidarność” dla dzieci i młodzieży z rodzin internowanych, aresztowanych i represjonowanych w stanie wojennym. W czasie wyjazdów, zainicjowanych latem 1982 roku, realizowano program rekreacyjny, turystyczny i religijny, przekazywano młodemu pokoleniu wartości i idee „Solidarności” oraz naukę społeczną Jana Pawła II. Wielkim wsparciem duchowym dla akcji „Wakacje z Bogiem” było Apostolskie Błogosławieńtwo Ojca Świętego Jana Pawła II przywiezione z Watykanu w czerwcu 1986 r. przez księdza Tadeusza Pajurka. Ksiądz Pajurek wspomagał również organizatorów akcji letniej „Wakacje z Bogiem” podczas aresztowania ich przez SB w 1986 roku. Od 1987 roku był diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. Formą represji wobec księdza Tadeusza Pajurka była odmowa wydania mu paszportu w 1982 roku na wyjazd do Watykanu na kanonizację bł. Maksymiliana M. Kolbego. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
  • Encyklopedia Solidarności hasło rzeczowe: Wakacje z Bogiem
  • Zygmunt Łupina NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w podziemiu. w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
  • Józef Kaczor „Wakacje z Bogiem” podziemne kolonie „Solidarności” 1982-1989 w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
  • Na początku był lipiec. Materiały z sympozjum naukowo-historycznego, KUL 7 czerwca 2005 r., red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006