Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lesław Piotr Szubert

ur. w 1938 roku w m. Bełchatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Lesław Szubert od 1980 r. był współorganizatorem i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. W stanie wojennym kolportował w miejscu pracy nielegalne ulotki i biuletyny, m.in. „Solidarność Wojenną”. 16.03.1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, dwa dni później przedstawiono mu zarzut gromadzenia i rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej. 24.06.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi wydał wobec jego osoby wyrok skazujący na karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę w wysokości 25 tys. zł. Na poczet kary zaliczono areszt tymczasowy od 16.03.1982 r. do 24.06.1982 r. W 1982 r. Lesław Szubert podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN