Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Lesław Piotr Szubert
ur. w 1938 roku w m. Bełchatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015

Biogram

Lesław Szubert od 1980 r. był współorganizatorem i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. W stanie wojennym kolportował w miejscu pracy nielegalne ulotki i biuletyny, m.in. „Solidarność Wojenną”. 16.03.1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, dwa dni później przedstawiono mu zarzut gromadzenia i rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej. 24.06.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi wydał wobec jego osoby wyrok skazujący na karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę w wysokości 25 tys. zł. Na poczet kary zaliczono areszt tymczasowy od 16.03.1982 r. do 24.06.1982 r. W 1982 r. Lesław Szubert podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN