Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzek - Lubowiecka Elżbieta
Elżbieta Władysława Krzek - Lubowiecka
ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

W latach 1983-89 zaangażowana w działalność drugoobiegowego Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej w Krakowie. Autorka tekstów ukazujących się w „Myślach Nieinternowanych” i „Sygnale”. Zaangażowana w kolportaż wydawnictw podziemnych. Prowadziła archiwum i bibliotekę Wydawnictwa. Udostępniała swoje mieszkanie na potrzeby podziemnej działalności wydawniczej.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków