Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Mętrak

ur. w 1957 roku w m. Sierpc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2015
Biogram
Przed 13 grudnia 1981 r. był działaczem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Miejskiego Warszawa-Południe. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Brał udział w kolportowaniu nielegalnych wydawnictw, a także uczestniczył w próbie zorganizowania strajku załogi w dniu 13 maja 1982 r. Przygotowywał również akcję protestacyjną, która miała się odbyć w dniu 10 listopada 1982 r. Decyzją Nr 108/M/82 z dnia 8 listopada 1982 r. został internowany i następnego dnia umieszczony w ośrodku odosobnienia Warszawa–Białołęka. Internowanie uchylono na mocy decyzji Nr 687 z dnia 7 grudnia 1982 r. Tego samego dnia został zwolniony. W dniu 12 kwietnia 1983 r. został zatrzymany na ul. Al. Niepodległości w Warszawie. Znaleziono przy nim 6 transparentów z wymalowanymi hasłami „Solidarności”. W związku z powyższym wszczęto przeciwko niemu dochodzenie z art. 282 A kk. i zastosowano dozór MO. W dniu 27 lipca 1983 r. dochodzenie warunkowo umorzono z uwagi na dotychczasową niekaralność, młody wiek oraz dobrą opinię. W związku ze swoją działalnością w latach 1982-1988 był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN