Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Romański Ireneusz

Ireneusz Antoni Romański

ur. w 1961 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Ireneusz Romański w latach 1985-1986 działał w Studenckim Komitecie Oporu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Należał również do Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów.  
W dniu 19 X 1985 r. wraz z pięcioma studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestniczył w manifestacji przy kościele  św. Stanisława Kostki  w Warszawie-Żoliborzu, zorganizowanej w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 
Aktywna działalność opozycyjna, prowadzona przez Pana Ireneusza Romańskiego w środowisku akademickim, doprowadziła do relegowania go z ww. uczelni. W związku z przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa działaniami operacyjnymi, Pan Ireneusz Romański nie zdał egzaminu komisyjnego z jednego z przedmiotów, skutkiem czego z dniem 24 II 1987 r. został skreślony z listy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pan Ireneusz Romański odwołał się od ww. decyzji, do władz uczelni. Pomimo uzyskanej zgody prorektora UŚ na nadzwyczajne powtarzanie roku, Służba Bezpieczeństwa uniemożliwiła Panu Ireneuszowi Romańskiemu ponowne podejście do egzaminu. W wyniku współpracy funkcjonariuszy Wydziału III WUSW w Katowicach z WSW, Pan Ireneusz Romański został powołany do odbycia służby wojskowej w jednostce wojskowej w Tarnowskich Górach. Powołanie to miało miejsce w czasie, w którym miał odbyć się ponowny egzamin, z niezdanego przez Pana Ireneusza Romańskiego przedmiotu. Uzyskanie pozytywnej oceny było bowiem warunkiem podjęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Pan Ireneusz Romański, po odbyciu służby wojskowej powrócił do rodzinnego domu w Jaśle.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN