Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Murzewski Władysław

Władysław Zbigniew Murzewski

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komisji Robotniczej Hutników. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 14 czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN