Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Murzewski Władysław
Władysław Zbigniew Murzewski
ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komisji Robotniczej Hutników. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu oraz Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 14 czerwca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN