Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyszkowski Krzysztof

Krzysztof Wyszkowski

ur. w 1947 roku w m. Mrągowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2017
Biogram
Krzysztof Wyszkowski działacz opozycji antykomunistycznej w latach 1975 - 1989 na terenie Trójmiasta. W 1977 r. zaangażował się w działalność Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników w Trójmieście. W kwietniu 1978 r. był współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i redaktorem Deklaracji Ideowej KZ WZZ zamieszczonej w pierwszym numerze „Robotnika Wybrzeża”. 
W maju 1978 r. zorganizował we własnym mieszkaniu w Gdańsku głodówkę, solidaryzując się z przebywającym w areszcie śledczym bratem, Błażejem. Prowadził także działalność poligraficzną, organizował powielanie materiałów poprzez własne wydawnictwo „Klin”. Na jego sprzęcie wydawano oryginały „Robotnika”, „Bratniaka”.
W trakcie strajku sierpniowego 1980 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina był pomysłodawcą tytułu „Solidarność” dla strajkowego biuletynu informacyjnego oraz powołania komisji ekspertów dla potrzeb Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Następnie powołany na stanowisko sekretarza redakcji „Tygodnika Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany przez MO i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, w trakcie pobytu został skierowany na leczenie do Szpitala Rejonowego w Wejherowie, z którego zbiegł 8 sierpnia 1982 r. Do 22 lipca 1983 r. pozostawał w ukryciu, po czym został aresztowany, zwolniony na mocy amnestii.
Po zniesieniu stanu wojennego zaangażował się w publicystykę prasy podziemnej pisząc m.in. do czasopisma „Tygodnik Wojenny”. W 1984 r. został współinicjatorem powstania Grupy Publicystów Politycznych i Klubu Myśli Politycznej Dziekania. Uczestniczył w strajkach majowych oraz sierpniowych 1988 r. w Stoczni Gdańskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Andrzej Kołodziej, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Gdynia 2013