Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Mariusz Śniewski

ur. w 1953 roku w m. Zgorzelec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Działacz NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako wiceprzewodniczący byłej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Nr 4 Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Dąbrowie Górniczej zorganizował strajk części załogi i przyłączył się do trwającego strajku okupacyjnego na terenie Huty „Katowice”. Jako członek Komitetu Strajkowego Wydziału Wielkich Pieców organizował i nadzorował służby porządkowe. Podczas tzw. „masówek”nakłaniał uczestników do kontynuowania strajku. Dnia 28.12.1981 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 15.03.1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności. 22.10.1982 r. został zwolniony z Zakładu Karnego we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej