Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szafrański Lech

Lech Stefan Szafrański

ur. w 1952 roku w m. Malczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Akademii Rolniczej w Lublinie. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Akademii Rolniczej, a następnie aktywnym członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Mimo przeprowadzenia z nim w dniu 21.12.1981 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się w działalność Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AR. Zajmował się zbieraniem składek członkowskich na kontynuację działalności, a także kolportażem literatury bezdebitowej i prasy. W 1988 roku zaangażował się w działania zmierzające do reaktywacji NSZZ „Solidarność” w Akademii Rolniczej. W dniu 31.01.1989 r. na zebraniu Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” AR przedstawił program „Solidarności” uczelnianej i działań organizatorskich w przypadku legalizacji związku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN