Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Arkadiusz Gosławski

ur. w 1968 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
Jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Wyspiańskiego w Warszawie uczestniczył w demonstracjach ulicznych, akcjach ulotkowych i plakatowych. Podczas rozpraszania demonstracji 3 maja 1984 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i przekazany ZOMO, a następnie przewieziony na Komendę MO. Od 1985 r. należał do grupy młodzieżowej współpracującej z podziemną „Solidarnością” Pragi Południe. W 1986 r. włączył się w aktywną działalność Grup Wykonawczych Federacji Młodzieży Walczącej oraz Grup Oporu „Solidarni”. W dniu 15 grudnia 1986 r. został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa wraz z innymi działaczami. Przyczyną aresztowania była próba rozwieszenia transparentu, porzuconego w kinie „Polonia”, po wcześniejszej próbie wywieszenia go na Placu Konstytucji w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków