Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Kosiński

ur. w 1947 roku w m. Barlinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2017
Biogram
Zbigniew Kosiński prowadził działalność opozycyjną w latach 80. Był działaczem strajkowym, aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność’’.  Kolportował materiały bezdebitowe.
Po 13.12.1981 r. i delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’ zaangażował się w kolportaż wydawnictw podziemnej ,,S’’, m.in. biuletynu ,,Feniks’’. Został organizatorem pomocy dla osób internowanych i ich rodzin, przeprowadzał zbiórki oraz akcje pomocowe dla represjonowanych działaczy.
Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną pozostawał pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN