Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Morawiecki Mateusz

Mateusz Jakub Morawiecki

ur. w 1968 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Od 1980 r. działał jako drukarz niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”. Po 13 grudnia 1981 r. uczestniczył m.in. w malowaniu napisów na murach, akcjach zrywania flag komunistycznych, rozklejaniu plakatów i ulotek na murach, druku i kolportażu podziemnych pism. Był również uczestnikiem różnych demonstracji organizowanych przez wrocławską opozycję, w czasie których był parokrotnie dotkliwie pobity. W latach 1983-1986 po licznych rewizjach w mieszkaniu był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w sprawie ukrywającego się ojca Kornela Morawieckiego oraz innych działaczy opozycyjnych. Podczas przesłuchań używano wobec niego przemocy fizycznej. Od 1983 r. był współpracownikiem Solidarności Walczącej, a od 1987 struktury uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1987 r. był członkiem zespołu redakcyjnego w „Solidarności Walczącej", a także innych pismach. Ponadto aktywnie uczestniczył w happeningach i akcjach ulicznych nieformalnej grupy działającej pod nazwą „Pomarańczowa Alternatywa". W maju 1988 r. i 1989 r. brał udział w strajkach okupacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1989 r. był współzałożycielem Klubu Myśli Politycznej „Wolni i Solidarni”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN