Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Mieczysław Piotrowski

ur. w 1967 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Jarosław Piotrowski w okresie od 1987 r. do 1990 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej w Rybniku i Gliwicach, a od grudnia 1986 r. uczestniczył w działalności podziemnej. W 1987 r. uruchomił niezależny kanał kolportażu wydawnictw podziemnych, które były drukowane i sprowadzane z Krakowa, Warszawy i Katowic na Politechnice Śląskiej – filia w Rybniku. 
W 1988 r. Pan Jarosław Piotrowski uczestniczył w reaktywacji NZS Politechniki Śląskiej. Był członkiem Tymczasowego Zarządu NZS Politechniki Śląskiej, odpowiedzialnym za kolportaż oraz dystrybucję wydawnictw bezdebitowych. W/w był uczestnikiem i współorganizatorem wielu akcji protestacyjnych na Politechnice Śląskiej. Pan Jarosław Piotrowski był również delegatem IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów NZS we Wrocławiu i Gdańsku. 
Na początku 1989 r. wszedł z ramienia NZS w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rybniku, w ramach którego organizował akcje ulotkowe i plakatowe promujące kandydatów na posłów i senatorów z ramienia KO „S” z województwa katowickiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • T. Kurpierz, Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980-1989, Oddział IPN Katowice 2012