Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Adam Gorzkowski

ur. w 1954 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pan Roman Adam Gorzkowski zaangażował się w działalność antykomunistyczną w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. W latach 1976-1977 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu „propagowania wrogich poglądów i działalności przeciwko linii politycznej partii”. 
W listopadzie 1980 r. został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Złotoryi, zasiadał m. in. w Okręgowej Komisji „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz uczestniczył w zebraniach Międzyzakładowej Komisji  Koordynacyjnej „Solidarności” w tym mieście. W czerwcu oraz październiku 1981 r. pełnił mandat delegata na Walny Zjazd Delegatów Województwa Legnickiego. W latach 1980-1981 zajmował się kolportażem prasy i wydawnictw bezdebitowych. 
Z uwagi na swoje zaangażowanie w działalność związkową – 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu, gdzie przebywał do 2 lutego 1983 r. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z umacnianiem obronności kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie walce przeciw antykomunistycznej opozycji, będąc dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności