Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Broda

ur. w 1956 roku w m. Bystrzyca Kłodzka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Jarosław Broda w latach 1976-1980 współpracował z Komitetem Obrony Robotników (KOR) oraz Komitetem Samoobrony Społecznej (KSS) „KOR”. W ramach tej działalności zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw tj. „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR. W grudniu 1977-1980 r. współorganizował Studencki Komitet Solidarności (SKS) we Wrocław. W dniach od 7 do 17.05.1980 był jednym z uczestników głodówki w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w ramach solidarności z głodującymi więźniami oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji. W dniach 
od 23 do 31.08.1980 r. brał udział w strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu. Od września 1980 r. członek „Solidarności”. Od 21.10.1980 r. redaktor naczelny pisma „Solidarność Dolnośląska”. Od maja 1981 r. przewodniczący Tymczasowej Komisji Prasy Związkowej. 
Pan Jarosław Broda 13.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie, zwolniony 14.10.1982 r. Od 1984 r. członek „Solidarności Walczącej” (SW). W latach 1984-1987 r. redaktor naczelny pisma podziemnego „Walka”. Od 1986 r. członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (SPCz). W latach 1987-1990 redaktor naczelny podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. 16.04.1987 r. uczestnik pikiety we Wrocławiu w obronie aresztowanego w Czechosłowacji działacza Karty ’77 i SPCz Petera Pospíchala. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. nacz. G. Waligóra, Warszawa 2012, s. 54.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności