Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Broniarek Emil

Emil Broniarek

ur. w 1952 roku w m. Pruszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Od sierpnia 1980 r. był członkiem NSZZ Solidarność w Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie. Pełnił różne funkcje związkowe. 14 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w ZM Ursus. Po zakończeniu strajku ukrywał się od 15 grudnia 1981 r. w obawie przed internowaniem, ujawnił się 28 października 1983 r. Po ujawnieniu się nie zaniechał zakazanej działalności. W dniu 29 maja 1985 r. został aresztowany w Słupnie koło Radzymina w konspiracyjnej drukarni Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa. Dnia 31 maja 1985 r. został osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie z 16 maja 1986 r. został skazany na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności za posiadanie, druk oraz kolportaż zakazanych wydawnictw. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 2 czerwca 1986 r. został warunkowo zwolniony z aresztu. W latach 1985-1987 posiadał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej