Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Filek Michał

Michał Antoni Filek

ur. w 1945 roku w m. Września
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Sędzia i radca prawny. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od maja 1981 r. pełnił funkcję doradcy prawnego, rzecznika prasowego i pełnomocnika Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, następnie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Współtworzył, a od października 1981 r., pełnił rolę redaktora naczelnego i publicysty pisma „Impulsy”, wydawanego przez bydgoskie KZ. Od marca 1982 r do maja 1985 r. działał w Prymasowskim Komitecie Charytatywno-Społecznym (późniejszy Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom) przy Bazylice św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy. W latach 1982-1983 działał jako współpracownik Radia „Solidarność” w Bydgoszczy. W latach 1982-1985 był publicystą ,,Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego Solidarność”, a także kolporterem wielu wydawnictw podziemnych. Został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, gdzie przebywał od 8 września 1982 r. do 30 listopada 1982 r. Po wyjściu nie zaprzestał prowadzenia nielegalnej działalności. Został pozbawiony prawa wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego, uniemożliwiono mu również podjęcie jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej. Od lutego 1984 r. pełnił funkcję szefa tajnego zespołu prowadzącego nieformalne śledztwo w sprawie śmierci Piotra Bartoszcze. Od maja 1985 r. przebywał na emigracji w Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010