Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krajewski Janusz
Janusz Maciej Krajewski
ur. w 1960 roku w m. Pustków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Janusz Krajewski, studiując na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w 1982 r. włączył się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Dębicy. Uczestniczył w druku „Biuletynu Dębickiego Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ »Solidarność« Ziemia Dębicka”, kolportował prasę niezależną i ulotki na terenie Dębicy. Został objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Dębicy jako podejrzany o drukowanie i rozpowszechnianie „Biuletynu Dębickiego OKW NSZZ »Solidarność« Ziemia Dębicka”. 11.06.1983 r. został aresztowany na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Dębicy i osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii, areszt uchylono 26.07.1983 r. W dniu 9.08.1983 r. Sąd Rejonowy w Dębicy umorzył sprawę na zasadzie ustawy o amnestii. Janusz Krajewski poddawany był rewizjom w domu rodzinnym w Dębicy oraz w akademiku w Krakowie. Od grudnia 1987 r. do grudnia 1989 r. ponownie inwigilowany przez SB w związku z podejrzeniami o udział reaktywowaniu NSZZ „Solidarność” oraz działalność w ramach „Duszpasterstwa świata pracy”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN