Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Karpiński Stanisław
Stanisław Mariusz Karpiński
ur. w 1960 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015

Biogram

Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Akademii Rolniczej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnym NZS-ie na terenie Poznania – od grudnia 1982 r. do maja 1983 r. był kolporterem bezdebitowych wydawnictw („Biuletyn Informacyjny Studentów”, „Obserwator Wielkopolski”) i kalendarzy „Solidarności”. W dniu 23.05.1983 r. został zatrzymany w mieszkaniu innego działacza opozycji Andrzeja Srecha podczas dostarczania mu 600 sztuk kolejnego numeru „Obserwatora Wielkopolskiego”. Osadzono go w areszcie, gdzie przebywał do 25.07.1983 r. Postanowieniem z 22.09.1983 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu umorzył postępowanie karne wobec Stanisława Karpińskiego na mocy amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN