Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kameraz-Kos Ninel
Ninel Kameraz-Kos
ur. w 1937 roku w m. Moskwa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

W latach 1982-1989 w Warszawie współpracowała z redakcjami „Tygodnika Wojennego” i „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. W latach 1983-1989 była redaktorem naczelnym podziemnego wydawnictwa LOS. Udostępniała swoje mieszkanie przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie na potrzeby drukarni, w pracach której uczestniczyła.  W jej mieszkaniu mieścił się także skład wydawnictw bezdebitowych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków