Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Dańkowska

ur. w 1952 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
W latach 1981-1989 we Wrocławiu pani Maria Dańkowska uczestniczyła w działalności opozycyjnej. 
Od grudnia 1981 r. była członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wrocławskich Zakładach Elektronicznych Mera-Elwro. W latach 1983-1989 współpracowała z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. 
Jej mieszkanie pełniło funkcję ośrodka wymiany informacji oraz tajnych materiałów; odbywały się w nim spotkania ukrywających się członków RKS. Wraz z mężem rozwoziła po Wrocławiu hurtowe ilości prasy podziemnej, m.in. pismo „Z Dnia na Dzień”. Organizowała pomoc dla represjonowanych i ich rodzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków