Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wilhelm Emil Szołtysik

ur. w 1941 roku w m. Orzech
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
Pan Wilhelm Szołtysik należał do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. W latach 1982-1988 aktywnie uczestniczył we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez środowisko opozycyjne na terenie Piekar Śląskich. Zajmował się także kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
Pan Wilhelm Szołtysik był inicjatorem powołania nielegalnej grupy, złożonej  z pracowników KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Celem, utworzonej w grudniu 1984 r. struktury, było drukowanie i kolportowanie wydawnictw bezdebitowych oraz nawiązanie współpracy z innymi grupami opozycyjnymi z terenu Piekar Śląskich i okolic. W maju 1985 r. członkowie ww. grupy przekształcili się w Bractwo Trzeźwości przy kościele NMP w Piekarach Śląskich, a w czerwcu 1985 r. utworzyli Koło PTTK. Powołanie ww. organizacji, umożliwiło jej członkom nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami opozycyjnymi w kraju. 
W listopadzie 1984 r. i w lutym 1986 r. Służba Bezpieczeństwa w Piekarach Śląskich zleciła kontrolę korespondencji Pana Wilhelma Szołtysika. 
W czerwcu 1987 r. ww. został członkiem Rady Tymczasowej Miejskiej Delegatury NSZZ „Solidarności” w Piekarach Śląskich. 
W dniu 9 III 1988 r. Pan Wilhelm Szołtysik współtworzył Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w KWK „Andaluzja”  w Piekarach Śląskich, który wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o rejestrację związku. 
W dniach 17-23 VIII 1988 r. ww. był współorganizatorem strajku okupacyjnego w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich oraz należał do Komitetu Strajkowego. W wyniku przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowskich Górach śledztwa, postępowanie wobec Pana Wilhelma Szołtysika zostało umorzone pod warunkiem zapłacenia przez niego 40 tyś. zł na cele społeczne.             
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej