Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jeziorny Lech

Lech Marian Jeziorny

ur. w 1959 roku w m. Tychy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Uczestniczył w Duszpasterstwie Akademickim oo. Dominikanów „Beczka”. Był kierownikiem grupy dyskusyjnej, organizatorem pielgrzymek studenckich, kolporterem wydawnictw antyreżimowych. Od 1980 roku był związany z Ruchem Młodej Polski, pośredniczył w kontaktach z członkami zespołu tworzącego w Gdańsku pismo RMP „Bratniak”, redagował pismo „Wyzwolenie”. Współtworzył biuro strajkowe w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas strajku studentów w lutym 1981 roku. Został internowany w okresie 14 grudni 1981 r. i do 23 lipca 1982 r. był przetrzymywany kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Pisakach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN