Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Jaworski

ur. w 1963 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Dariusz Jaworski w styczniu 1982 r., będąc uczniem Zespołu Szkół Elektronicznych, zaangażował się w drukowanie i kolportaż nielegalnych ulotek na terenie Włocławka. W związku z prowadzoną działalnością w dniu 31.01.1982 r. został aresztowany i następnie skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 27.03.1982 r. na 1 rok pozbawienia wolności. Osadzony w Zakładach Karnych w Mielęcinie k/Włocławka i Potulicach.  Został warunkowo zwolniony z więzienia dnia 02.08.1982 r. ze względu na młody wiek. Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1985 r. oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów za granicę do 1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN